osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

Podziękowania Artura Kapuścińskiego

Szanowni Państwo,

z dniem 22 września 2016 r. zostałem odwołany ze stanowiska Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tym samym zakończył się ważny etap w moim życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym.

Zaszczytne dla mnie stanowisko pełniłem od początku 2012 r. i przez cały okres starałem się, aby zadania i wyzwania stawiane przed CODGiK realizowane były z należytą i oczekiwaną jakością.

Nie byłoby to możliwe bez kompetencji i zaangażowania pracowników CODGiK oraz wsparcia i udziału w zadaniach CODGiK wykonawców zewnętrznych. Tym samym z tego miejsca chciałem gorąco podziękować wszystkim za współpracę i wsparcie.

Artur Kapuściński

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę systemu audiowizualnego

 

 

Zaproszenie stron      
Załącznik nr 1      
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy      
wzór umowy - dostawa systemu AV      

         

Ogłoszenie o naborze: Pełnomocnik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Informacji.

 


Ogłoszenie o naborze Pełnomocnik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Informacji      
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór      
Oświadczenie kandydata      

 Ogłoszenie wyników naboru      

Komunikaty

24 grudnia w CODGiK dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni  wolnych od pracy za święta przypadające w 2015 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2015 roku. 

W dniu 14 sierpnia 2015 roku – CODGiK nieczynny

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2015r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 15 sierpnia 2015 roku.

Nieczynne konto PKO SA

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2015 r. konto banku PKO SA jest nieczynne. Wpłaty prosimy kierować na numery kont banku BGK, zamieszczone na stronie internetowej.