osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego CAPAP (4)

 

 

Ogłoszenie nr 578423-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.      
SIWZ      
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ      
Załącznik nr 1 do SOPZ      
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)      
Załącznik nr 3 do umowy      
Załącznik nr 4 do umowy      
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)      
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego      
Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ      
Załącznik nr 6 do SIWZ      
Załącznik nr 7 do SIWZ      
Załącznik nr 8 do SIWZ      
Załącznik nr 9 do SIWZ      

 Informacji z sesji otwarcia ofert      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Ogłoszenie nr 500033072-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.)

   

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego CAPAP (3)

 

 

Ogłoszenie nr 573038-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.      
SIWZ      
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ      
Załącznik nr 1 do SOPZ      
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)      
Załącznik nr 3 do umowy      
Załącznik nr 4 do umowy      
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)      
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego      
Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ      
Załącznik nr 6 do SIWZ      
Załącznik nr 7 do SIWZ      
Załącznik nr 8 do SIWZ      
Załącznik nr 9 do SIWZ      

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania CAPAP-3      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(Ogłoszenie nr 500023107-N-2017 z dnia 05-09-2017 r)
   

Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego CAPAP (2)

 

 

Ogłoszenie (Ogłoszenie nr 554080-N-2017 z dnia 2017-07-19)      
SIWZ      
Załącznik nr 1 do SIWZ SOPZ      
Załącznik nr 1 do SOPZ      
Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy)      
Załącznik nr 3 do umowy      
Załącznik nr 4 do umowy      
Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór formularza ofertowego)      
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego      
Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
Załącznik nr 5 do SIWZ      
Załącznik nr 6 do SIWZ      
Załącznik nr 7 do SIWZ      
Załącznik nr 8 do SIWZ      
Załącznik nr 9 do SIWZ      

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczące wadium w postępowaniu ZP/2017/CAPAP 2      
Wyjaśnienie treści SIWZ      
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  nr 500004956-N-2017 z dnia 24-07-2017 r.      
         

Informacja z sesji otwarcia ofert      
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania Cześć II      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części III      

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   

Komunikaty

CODGiK w likwidacji

Uprzejmie informujemy, że Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodeta Kraju  z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, CODGiK prowadzi dotychczasową działalność do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez CODGiK będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie wykonywania ustawowych zadań Głównego Geodety Kraju w sposób bardziej efektywny.

24 grudnia w CODGiK dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni  wolnych od pracy za święta przypadające w 2015 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2015 roku. 

W dniu 14 sierpnia 2015 roku – CODGiK nieczynny

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2015r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 15 sierpnia 2015 roku.