osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

GISday for KIDS – 18 listopada 2015r.

W ramach obchodów dnia GIS-u w CODGiK odbędą się wycieczki dla zorganizowanych i zarejestrowanych grup dzieci w wieku 5-8 lat. W ramach zwiedzania CODGiK dzieci będą mogły m.in. zapoznać się z pojęciami takimi jak kartografia, topografia, fotogrametria, obejrzeć modele 3d terenu, obejrzeć składnicę map topograficznych jak i magazyn filmów lotniczych, zapoznać się z budową samolotu bezzałogowego do misji fotogrametrycznych czy też uczestniczyć w tematycznych zabawach swobodnych.

Opieka i wsparcie techniczne dla pakietu oprogramowania firmy ESRI

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ (UMOWA)
Załącznik nr 8 do SIWZ

Komunikaty

24 grudnia w CODGiK dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni  wolnych od pracy za święta przypadające w 2015 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2015 roku. 

W dniu 14 sierpnia 2015 roku – CODGiK nieczynny

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2015r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 15 sierpnia 2015 roku.

Nieczynne konto PKO SA

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2015 r. konto banku PKO SA jest nieczynne. Wpłaty prosimy kierować na numery kont banku BGK, zamieszczone na stronie internetowej.