osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

Nowe moduły w Portalu PZGiK

Od dziś (1 sierpnia br.) można korzystać z kolejnych usług na Portalu PZGiK (https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/). Serwis pozwala na składanie wniosków o udostępnienie danych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapraszamy do korzystania z nowych modułów i zgłaszania opinii na temat funkcjonalności systemu. Wystarczy założyć konto w systemie i zamawiać dane jak w sklepie internetowym.

Obok dotychczas dostępnego modułu pozwalającego za na obsługę wniosków o okresowy dostęp do usług systemu ASG-EUPOS można przesyłać wnioski o udostępnienie:

  •  zintegrowanych kopii BDOT10k,
  •  map topograficznych,
  •  map tematycznych i specjalnych,
  •  rejestru osnów,
  •  ortofotomapy,
  •  Numerycznego Modelu Terenu
Więcej…

Geodeta w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Fotogrametrii


Ogłoszenie o naborze Geodety w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Fotogrametrii      
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór      
Oświadczenie kandydata      

 Lista kandydatów - Geodety w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Fotogrametrii      

Ogłoszenie wyników naboru      

Asystent w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Zdjęć Lotniczych


Ogłoszenie o naborze Asystent w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Zdjęć Lotniczych      
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór      
Oświadczenie kandydata      

 Lista Kandydatów - Asystent w Dziale Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziale Zdjęć Lotniczych      

 Ogłoszenie wyników naboru      

Komunikaty

24 grudnia w CODGiK dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni  wolnych od pracy za święta przypadające w 2015 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2015 roku. 

W dniu 14 sierpnia 2015 roku – CODGiK nieczynny

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2015r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 15 sierpnia 2015 roku.

Nieczynne konto PKO SA

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2015 r. konto banku PKO SA jest nieczynne. Wpłaty prosimy kierować na numery kont banku BGK, zamieszczone na stronie internetowej.