osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

Coraz więcej pobrań darmowych danych

W ciągu minionego tygodnia ponad 10 tysięcy osób pobierało dane ze strony Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Największym zainteresowaniem nadal cieszy się państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG, dane tego rodzaju pobrało 3788 osób. Państwowy rejestr nazw geograficznych – PRNG pobierano łącznie 1261 razy. Dane podzielono na dwa rodzaje: nazwy miejscowości (684 pobrań) oraz nazwy fizjograficzne (577 pobrań). Baza danych obiektów ogólnogeograficznych została pobrana 1433 razy. Dane numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100 były pobierane 3794 razy.

Więcej…

17.07.2014r. - Nowy WMS w Geoportalu

Uprzejmie informujemy, że na Geoportalu jest dostępna nowa usługa WMS publikująca dane opracowane w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, w którym wykonywane są analizy programów inwestycyjnych m.in. dla rzek Soły, Skawy, Raby, Dunajca i Sanu z Wisłokiem.
Przedmiotowa usługa przedstawia następujące dane:

• zieloną linią została oznaczona strefa zalewowa dla wody stuletniej opracowana w ramach analiz programów inwestycyjnych po weryfikacji,
• linią żółta przedstawia strefę zalewową dla wody stuletniej opracowaną w ramach analiz programów inwestycyjnych (w trakcie weryfikacji),
• Linią niebieską oznaczono strefę zalewową z roku 2010-2011.

Z usługi można skorzystać uruchamiając w przeglądarce mapowej Geoportalu narzędzie Dodaj mapę, a następnie wybierając z listy dostępnych usług WMS Serwisy inne a potem Górna Wisłą – stan wód. Usługa dostępna jest pod adresem http://wezelsdi.geoportal.gov.pl/gornawisla/wmservice.aspx.

Zapraszamy do korzystania.  

14.07.2014r. - Możliwość zgłaszania uwag

Szanowni Klienci,

Informujmy, że w celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia danych (udostępnianych na podstawie art. 40a ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897), Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia specjalny adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , na który można wysyłać ewentualne:
- uwagi merytoryczne,
- zgłoszenia problemów technicznych
oraz inne związane z tematem.

Dyrekcja CODGiK  

Komunikaty

Zarządzenie NR 17 W związku z Zarządzeniem NR 17 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 30 grudnia 2013 r.

W związku z Zarządzeniem NR 17 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2014 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 1 listopada 2014 roku.

Informacja przekazywana użytkownikowi razem z Dokumentem Obliczenia Opłaty

Uwaga! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS zostanie zrealizowany dopiero po zapłacie należnej opłaty. Ze względu na publicznoprawny charakter opłaty zobowiązanym i wyłącznie uprawnionym do wniesienia opłaty jest podmiot, który wystąpił o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS (wnioskodawca). Dokonanie wpłaty tytułem opłaty kwoty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty przez podmiot inny niż wnioskodawca, nie wywołuje skutku zapłaty opłaty – nie powoduje bowiem wygaśnięcia zobowiązania publicznoprawnego wnioskodawcy. W przypadku, gdyby wpłata następowała z innego rachunku bankowego niż rachunek wnioskodawcy, wpłata taka uznana zostanie za wykonanie zobowiązania wnioskodawcy (zapłatę należnej opłaty) wyłącznie wtedy, gdy w tytule przelewu wskazane zostanie, że wpłacone środki pochodzą z majątku wnioskodawcy. 

CODGiK posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia!

         Miło nam poinformować, że Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 5 sierpnia 2014 r. po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań, otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.