CODGiK
ZASÓB SKOROWIDZE FORMULARZE

Kalkulator opłat za dane geodezyjne:

Zasób:


Zbiór danych:


Rodzaj danych (nazwa materiału zasobu):


Dane (parametry materiału zasobu):


Zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu:


Sposób udostępnienia materiałów zasobu:


Pełna treść zasad obliczania opłat za dane geodezyjne:
ustawa z 5 czerwca 2014r.