W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzony i dostępny jest Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) oraz Dane Pomiarowe NMT i NMPT, wykonane na podstawie zdjęć lotniczych, skaningu lotniczego oraz map topograficznych. Wszystkie dane wysokościowe wykonane są w układzie współrzędnych  płaskich prostokątnych „1992”, a wysokości odnoszą się do układu wysokości normalnych „Kronsztadt 86”.
Numeryczne Dane Wysokościowe udostępniane są w postaci cyfrowej.
 
Dane Pomiarowe w formatach:
 
  • ASCII TBD ascii
Pliki tekstowe zorganizowane w warstwach:
1. p - punkty siatki
2. j - obszary planarne
3. c - cieki
4. k - punkty (koty) wysokościowe
5. o - obiekty inżynieryjne
6. pz - punkty na obszarach wydzielonych
7. s - linie nieciągłości
8. sz - linie nieciągłości w obszarach wydzieleń 
9. z - obszary wydzielone (o obniżonej dokładności np. lasy)
 
Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000. Interwał siatki wynosi od 10 do 50 metrów, a błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m. Źródłem danych były zdjęcia lotnicze lub mapy topograficzne.
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_TBD
 
ASCII_TBD
 
Zasięg i aktualność* materiałów w PZGIK
 
  • LAS las

Pliki binarne zawierające chmurę punktów pochodzącą z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), zapisane zgodnie ze standardem 1.2 opublikowanym w 2008 roku przez ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing).

Oprócz współrzędnych, pliki te zawierają m.in. informacje o klasie danego punktu oraz o intensywności odbicia w trzech zakresach widzialnej części promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadających barwom niebieskiej, zielonej i czerwonej (wartości RGB), pozyskanych ze zdjęć lotniczych.

Klasy punktów wydzielone zostały zgodnie z formatem LAS:

0. punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,
2. punkty leżące na gruncie,
3. punkty reprezentujące niską wegetację, tj. w zakresie 0-0.40 m,
4. punkty reprezentujące średnią wegetację, tj. w zakresie 0.40-2.00 m,
5. punkty reprezentujące wysoką wegetację, tj. w zakresie powyżej 2.00 m,
6. punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie;
7. szum,
9. punkty reprezentujące obszary wód
12. punkty z obszarów wielokrotnego pokrycia
Poprawność klasyfikacji punktów jest nie mniejsza niż 95%.
 
Gęstość punktów wynosi od 4 do 12 pkt/m2podzial_ark, a błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.
 
W przypadku obszarów miejskich, gdzie średnia gęstość wynosi 12 pkt/m2 (standard II), pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:1 250 (1/64 arkusza 1:10 000, czyli obszar ok. 0.5x0.5 km). W przypadku pozostałych obszarów, gdzie średnia gęstość wynosi 4 lub 6 pkt/m2 (standard I), pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w skali 1:2 500 (1/16 arkusza 1:10 000, czyli obszar ok. 1x1km).
Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie II wynosi ok. 200MB, a w standardzie I ok. 400MB.
 
Próbki danych (jedynie do celów poglądowych):
           standard 1            standard 2
 
ISOK_LIDAR
Zasięg materiałów w PZGIK
LIDAR aktualnosc
Aktualność materiałów w PZGIK

las_4

 

 

DANE NMT (Numeryczny Model Terenu) w formatach:
 
  • ESRI TIN tin

Pliki w formacie zgodnym ze standardem firmy ESRI, zawierające rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów (Triangulated Irregular Network). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000.
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ESRI_TIN
 
ESRI_TIN
Zasięg i aktualność* materiałów w PZGIK
 
  • Intergraph TTN

Pliki w formacie zgodnym ze standardem firmy Intergraph, zawierające rozproszone punkty wysokościowe tworzące nieregularną siatkę trójkątów (Topological Triangle Network). Utworzone są na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000.
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): Intergraph_TTN
 
Intergraph_TTN
Zasięg i aktualność* materiałów w PZGIK
 
  • Intergraph GRD grid

Pliki rastrowe o strukturze geometrycznej odpowiadającej siatce o stałym interwale wynoszącym 5 metrów, utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII_TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:10 000.
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): Intergraph_GRD
 
Intergraph_GRD
Zasięg i aktualność* materiałów w PZGIK
 
  • Warstwice DGN / DXF warstwice
Pliki wektorowe w formacie DGN (Microstation) lub DXF (tekstowy standard wymiany danych wektorowych) zawierające warstwice utworzone na podstawie danych pomiarowych ASCII TBD. Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m.
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): Warstwice
 
Warstwice_DGN_DXF
Zasięg i aktualność* materiałów w PZGIK
 
  • ASCII XYZ GRID ASCII_XYZ

Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra. Punkty zostały wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m) lub też z pomiarów na zdjęciach lotniczych, w ramach aktualizacji na potrzeby wykonania ortofotomapy (błąd średni wysokości zawiera się w przedziale 0.8 - 2.0 m).

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_XYZ
 
LIDAR_ISOK

Zasięg materiałów w PZGIK

 
  • ARC/INFO ASCII GRID nmt

Pliki tekstowe zawierające wartość wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Dane zapisane są w postaci macierzy, w której przy braku informacji o wysokości w danym punkcie wpisana jest wartość „‑9999”.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).
 
Próbka danych (jedynie do celów poglądowych): ASCII_GRID
 
LIDAR_ISOK
Zasięg materiałów w PZGIK
 
 
DANE NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) w formatach:
 
  • ASCII XYZ GRID ASCII_XYZ_NMPT

Pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla obszarów miejskich (standard II) lub 1 metra dla pozostałych obszarów (standard I), wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie I wynosi ok. 150MB, a w standardzie II ok. 600MB.
LIDAR_ISOK
Zasięg materiałów w PZGIK
 
  • ARC/INFO ASCII GRID nmpt

Pliki tekstowe zawierające wartość wysokości punktów w regularnej siatce o oczku 0,5 metra dla obszarów miejskich (standard II) lub 1 metra dla pozostałych obszarów (standard I), wyinterpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0.2 m.

Dane zapisane są w postaci macierzy, w której przy braku informacji o wysokości w danym punkcie wpisana jest wartość „‑9999”.

Poszczególne pliki odpowiadają zasięgom arkuszy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” w skali 1:5 000 (1/4 arkusza 1:10 000).

Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie I wynosi ok. 50MB, a w standardzie II ok. 200MB.
LIDAR_ISOK
Zasięg materiałów w PZGIK
 
* - Za aktualne materiały uznaje się najnowsze jakie są w zasobie.
 
 
Szczegółowe informacje o poszczególnych arkuszach znajdują się w Skorowidzach.
 
 
 
 
Komórką właściwą w zakresie realizacji zamówień na udostępnianie Numerycznych Danych Wysokościowych jest Wydział PZGiK1 GUGiK.
Numer telefonu(22) 532 25 33
Numer telefonu(22) 532 25 98
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Wzory formularzy zamówień znajdują się na stronie CODGiK w zakładce Wnioski.