KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 40a-40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to okres, w którym Pani/Pan będzie aktywnym Użytkownikiem materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów i usług z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Udostępnienie materiałów z PZGiK

 

Zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

- pisemnej,

- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013, poz.262), które posłużą wraz z innymi danymi do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych będzie rozpoznawalna;

- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013, poz.235).

 

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Jana Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15

 

Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:

za pomocą skrzynka podawcza na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otrzymane z CODGiK dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można zweryfikować za pomocą dowolnej aplikacji przeznaczonej do tego celu np. aplikacją Sigillum Sign 4 dostępną pod adresem http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.htm l

 

Wnioski o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS” można składać również przez moduł internetowej obsługi wniosków.

Składanie wniosków możliwe jest po zalogowaniu się na stronie portalu PZGIK:

https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/.

Zachęcamy do korzystania z portalu PZGiK po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją użytkownika dostępną pod adresem:
http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/dwnld/PZGiK_Instrukcja_ASG-EUPOS.pdf

 

Sposób załatwiania innych spraw

Sprawy przyjmowane są na piśmie za pośrednictwem poczty na adres:

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa,


drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
faksem: 0 22 532 25 96
lub bezpośrednio w sekretariacie CODGiK.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

 

Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

 

w związku z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 40a-40e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to okres, w którym Pani/Pan będzie aktywnym Użytkownikiem materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów i usług z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.