Wniosek o przyznanie / zmianę / cofnięcie uprawnień dostępu do Systemów Informatycznych GUGiK (z oświadczeniem o zachowaniu poufności)
(formularz: FZ-58/CODGiK_w.4 - zastąpił formularz: FZ-53/CODGiK)
  pdf   doc

Oświadczenie osoby wskazanej do przetwarzania danych osobowych (dotyczy ZSIN)
(formularz: FZ-38/CODGiK_w.6)
  pdf   doc

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu osnów geodezyjnych
(formularz: FZ-51/CODGiK_w.3)

  pdf   doc

Zasady zdalnego dostępu do zasobów utrzymywanych przez CODGiK
(Załącznik I do PBIT w.3)
  pdf