UWAGA: Aktualne wersje wniosków dotyczących uzyskania zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdują się na stronie internetowej GUGiK:

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/formularze