wykrzyknik
W dniu 31.12.2017 r. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej został zlikwidowany.

Po tym dniu, wszelką korespondencję należy kierować do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa). Należności za udostępniane dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wnosić na konto bankowe Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nr 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001