Uprzejmie informujemy, że Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodeta Kraju  z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, CODGiK prowadzi dotychczasową działalność do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez CODGiK będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie wykonywania ustawowych zadań Głównego Geodety Kraju w sposób bardziej efektywny.