Uprzejmie informujemy, że Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o likwidacji Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Głównego Geodeta Kraju  z dnia 1 września 2017 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, CODGiK prowadzi dotychczasową działalność do dnia 31 grudnia 2017 roku. Po tym terminie zadania wykonywane przez CODGiK będą wykonywane w ramach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Podjęta decyzja ma na celu umożliwienie wykonywania ustawowych zadań Głównego Geodety Kraju w sposób bardziej efektywny.

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni  wolnych od pracy za święta przypadające w 2015 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2015 roku. 

W związku z Zarządzeniem NR 1 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2015r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 15 sierpnia 2015 roku.